موضوع: "حدیث"

حدیث روز

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

حاملان قرآن معروفترین اهالی بهشت هستند.

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث

قال باقر(ع):خداوندبه وسیله تقوابنده راحفظ میکندازآنچه که عقلش به ان نمیرسدوکوردلی ونادانی اورابرطرف میسازد.

اشتراک گذاری این مطلب!