آرشیو برای: "دی 1395, 14"

دلنوشته

آره عزیزدل من آره راست میگی حق باشماست... سخته خیلیم سخته، پالتوپوشیدن زیرچادرسخخخته* امامیدونی چیه! مابه جون خریدیم این سختیاشو... ماچادریابااحساسترازاینیم که ببینیم بابی حجابیمون بعضیابه گناه بیفتن وعین نباشه؟! که خدایی نکرده زندگیاسردبشه...… بیشتر »

حدیث

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله): هنگام ورودبه خانه حمدوتوحیدبخوان... تاخداوندفقررادورکرده ، برکت رابه حدی زیادکندکه به همسایگانت برسد.* بیشتر »

حدیث روز

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): حاملان قرآن معروفترین اهالی بهشت هستند. بیشتر »

متن اصلی

ویژگی های تقوا هیچ عزتی چون پارسایی نیست. پرهیزگاری رئیس اخلاق است. عملی که توام باتقواباشدکم نیست .هرچندبه ظاهرکارکوچکی به نظربرسد.اگردرآسمانهاوزمین هابه روی بنده ای بسته شده باشد.امااوازخدابترسدوتقواپیشه سازد خداوند راه برون شوی دربرابرش خواهدگشود.… بیشتر »

متن اصلی

آفات تقوی دربعضی ازکلمات نورانی علی (ع)به آفات تقوااشاره شده است که ازجملهآنهاست: لایفسدالتقوی الاغلبه الشهوه:چیزی جزغلبه شهوت تقوی راتباه نمیکند. آفه الورع قله القناعه:آفت پرهیزگاری کمی قناعت است. یفسدالطمع الورع والفجور التقوی :طمع ورزی پارسایی… بیشتر »

شعر(لبیک)

لبیک یاخامنه ای  برخون حسین شاه شهیدان صلوات  برروح امام وجمع یاران صلوات  همراه امام وشهدامی گوییم  برخامنه ای پیر خراسان صلوات بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی