آرشیو برای: "دی 1395, 12"

شعر(یاعلی)

حل شودصدمشکلم باگفتن یک یاعلی * قلب من خورده گره ازروزاول باعلی * محرم میقات راگفتم چه گویی زیرلب* عاشقانه یک تبسم کردوگفت یاعلی* بیشتر »

حدیث روز

قال علی(علیه السلام) همه ی کارهای خودرابه خدابسپار، زیرابه پناهگاه مطمئن ونیرومندی رسیده ای که توراازهرآسیب نجات دهد. نهج البلاغه نامه ۳۱ بیشتر »

شعر

حل شودصدمشکلم باگفتن یک یاعلی * قلب من خورده گره ازروزاول باعلی * محرم میقات راگفتم چه گویی زیرلب* عاشقانه یک تبسم کردوگفت یاعلی* بیشتر »

اوصاف پرهیزگاران(قسمت دوم) .المتقون اعمالهم زاکیه اعینهم باکیه وقلوبهم وجله؛انسان های باتقواکارهایشان پاکیزه ،چشم هایشان گریان ودل هایشان ترسان است. حضرت علی(ع)درخطبه همام،بعضی ازاوصاف پرهیزگاران راچنین می شمارند: پرهیزگاران گفتارشان ازروی راستی… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا