آرشیو برای: "دی 1395, 10"

حدیث روز

امام صادق(علیه السلام): هیچ عملی درروزجمعه، برتروبافضیلت ترازصلوات برمحمدوآل محمدنمیباشد. بیشتر »

مقام معظم رهبری

اسیرتجملات وتشریفات و چشم وهم چشمی هانشوید. خودتان رادردام مسابقه ی مادی درامورزندگی نیندازید. هیچ کس دراین مسابقه خوشبخت وکامیاب نمیشود.این ظواهرزرق وبرق دارزندگی شخصی،اینهاهیچ کدام انسان رانه خوشبخت میکند،نه دلشادوراضی میکند. اصلاانسان هرچه گیرش می… بیشتر »

عکس(موضوعی)

عبدبودن یعنی؛ ببین خدایت چه میخواهد نه دلت...!!! بیشتر »

عکس (موضوعی)

یک زن باحجاب: برای پدرش افتخار، برای برادرش عزت، برای همسرش گنج، برای فرزندانش بهترین الگو وبرای جامعه آرامش میباشد.* محجبه هافرشته اند** بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی