مهمترین چیزدرزندگی

💥مهم‌ترین چیز در زندگی چیست؟
🔹اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است ، خواهد گفت غذا!

🔹اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می‌میرد ، خواهد گفت گرما

 🔹و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم ، لابد خواهد گفت مصاحبت آدم‌ها …
🔹ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد ، آیا چیزی می‌ماند که انسان بدان نیازمند باشد ؟

فیلسوفان می‌گویند بلی …

🔹و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه می‌کنیم …؟! 

منبع: دنیای سوفی، اثر یوستین گردر

عکس نوشته 

♥️🍃

دوباره بتاب ای خورشید☀ پشت ☁ابرها☁…
⛅ألـلَّـهُـمَ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج⛅

♥♥️

داستان

♥️🍃#بسیار_زیبا👇
جوانی نفس زنان با چاقو وارد مسجد شد نگاهی به جمعیت کرد و بلند گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد؟

همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت: بله من مسلمانم.

جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند.

جوان اشاره ای به گله گوسفندان کردو رو به پیرمرد گفت: میخواهم تمام آنها را قربانی کنم و بین فقرا پخش کنم! به کمکت احتیاج دارم!

پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت: پسرم، سن و سالی از من گذشته. توانم کم است. به مسجد بازگرد و شخص دیگری را برای کمک با خودت بیاور.

جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز رو به جمعیت کرد و پرسید: آیا مسلمان دیگری در بین شما هست؟

افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده و باز گشته، همه نگاهشان به طرف پیش نماز مسجدچرخید.

پیش نماز که نفسش بند آمده بود رو به جمعیت کرد و بریده بریده گفت: چرا به من نگاه میکنید؟ به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود…

چشم 

♥️🍃همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم: 

چشمی که از ترس خدا بگرید، 

چشمی که از نامحرم فرونهاده شود، چشمی که در راه خدا (و پاسداری از کیان اسلام) شب زنده دار باشد.

نوشته

مسکینی دیدم با کفش پاره‌

شکر خدا می‌کرد!

گفتم: “کفش پاره” که دیگر

شکر کردن ندارد

گفت:

یکی شکر می‌کرد دیدم

که پا نداشت..
🌸 

 
مداحی های محرم